Generelt om undervisningen
Norgesskolen har hovedvekt på norsk språk i undervisningen, men elevene får også innsikt i norsk kultur, historie og samfunnsfag. Undervisningen er delt inn i fire økter per dag og hver økt varer i 45 minutter. Elevene har også en kulturtime hvor de lærer om kulturelle temaer eller gjør praktiske oppgaver som å lage juletrepynt eller å bake.

Vi gir tilpasset opplæring og gir utfordringer til den enkelte for at de skal forbedre sine norskkunnskaper. Elevene lærer norsk både i undervisningen og gjennom de ulike aktivitetene. Vi er opptatt av at hver elev skal oppleve både mestring og utfordringer, samtidig som læring på Norgesskolen skal være en spennende og morsom opplevelse. Våre lærere er flinke til å skape trygge rammer i klasserommet med stor variasjon i undervisningsoppleggene.

Temaer for undervisningen
Vi har noen temaer som vi arbeider med hvert år og noen som varierer fra år til år. Temaer vi arbeider med hvert år er:

  • Høytider og tradisjoner (Jul, 17. mai, friluftsliv)
  • Hvordan norsk samfunn fungerer (Demokrati og levesett, skolesystem)
  • Norges historie
  • Geografi
  • Norsk kultur (musikk, film, litteratur, mat)

Tema 2017
Hvert år velger Norgesskolen et overordnet tema for skolen som vi lærer spesielt mye om. Dette årets tema er: Hva er typisk norsk? Temaet skaper en ramme rundt undervisningen og aktivitetene. Med dette temaet kan elevene lære om mange ulike områder som musikk, politikk, kultur, historie, sport. De kan også diskutere forskjeller i hva som er typisk norsk i Norge i dag sammenlignet med for 20-30 år siden, eller se på hva som oppleves som typisk norsk for utenlandsboende.

Forberedelse til Bergenstesten
Bergestesten er en norsk språktest i skrifig og muntlig norsk. Bergenstesten er et krav for å ta høyere utdanning i Norge for å kunne dokumentere norskkunnskaper.

Bergenstesten tilbys klassen med de eldste elevene (16-18 år) og som kan mest norsk. Vi vil tilby forberedelser til Bergenstesten som ettermiddagsklasser, slik at elevene kan delta på den vanlig undervisningen også. For at vi skal gjennomføre undervisningen i forberedelser til Bergenstesten, må minst fem elever delta.

Elevene vil arbeide med oppgaver som ligner de man får på Bergenstesten, både på den muntlige og den skriftlige delen. Undervisningsopplegget vil følge de samme temaene som er gitt i Norgesskolens kompetansemål. En av de siste dagene på Norgesskolen vil elevene  få tilbud om å ta en test som en øvingseksamen. Det blir en Bergenstest fra et tidligere år og er kun den skriftlige delen. Vi setter av en skoledag og de elevene som vil tar testen og får skriftlig tilbakemelding. Det koster 750 kr å delta på denne undervisningen.

Kompetansemål
På Norgesskolen jobber vi etter kompetansemål som er nasjonalt godkjente og som tar utgangspunkt i læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Det er en aldersuavhengig og nivåbasert læringsplan. Nivå 2 er høyere enn nivå 1. Elevene er fra 9 til 18 år og har svært varierende norskkunnskaper. Derfor er klassene delt inn etter alder og norskkunnskaper. Vi deler elevene inn i følgende aldersklasser: 9-11 år, 12-15 år, 16-18 år.

Du kan lese utdrag av læreplanen her.